loader image

Net zoals in Nederland zijn er in Duitsland verschillende ondernemingsvormen. Deze ondernemingsvormen laten zich onderverdelen in kapitaalvennootschappen en personenvennootschappen. Tot de kapitaalvennootschappen behoren de Aktiengesellschaft (AG) en de Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). De Einzelunternehmen, Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), de Offene Handelsgesellschaft (OHG) en de Kommanditgesellschaft (KG) zijn Duitse personenvennootschappen. Om de verschillen beter te begrijpen worden deze ondernemingsvormen hieronder kort besproken.

 • Einzelunternehmen (Een zelfstandige onderneming): Dit is een eenmanszaak, waarbij een individu zelfstandig een bedrijf exploiteert. De eigenaar is persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf. Het is een eenvoudige en populaire optie voor kleine bedrijven.

 • Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH): Dit is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De GmbH heeft een aparte juridische entiteit en de aansprakelijkheid van de eigenaren (aandeelhouders) is beperkt tot hun inbreng. Dit is een veelgebruikte ondernemingsvorm vanwege de beperkte aansprakelijkheid en flexibiliteit.

 • Aktiengesellschaft (AG): Dit is een naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het heeft aandelen die publiekelijk kunnen worden verhandeld op de beurs. Een AG is geschikt voor grotere bedrijven die kapitaal willen aantrekken via de aandelenmarkt.

 • Offene Handelsgesellschaft (OHG): Dit is een vennootschap onder firma, waarbij twee of meer personen samen een bedrijf runnen. Alle partners zijn onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf. OHG is geschikt voor partnerschappen en kleinschalige bedrijven.

 • Kommanditgesellschaft (KG): Dit is een commanditaire vennootschap, vergelijkbaar met een OHG, maar met een verschil in aansprakelijkheid. Er zijn twee soorten partners: de commanditaire vennoten (stille vennoten) met beperkte aansprakelijkheid en de volledig aansprakelijke vennoten (complementaire vennoten).

 • Freiberufler (Zelfstandige beroepsbeoefenaar): Dit is een ondernemingsvorm voor mensen met vrije beroepen, zoals artsen, advocaten, accountants en architecten. Freiberufler genieten bepaalde fiscale voordelen en kunnen als individu werken zonder een juridische entiteit te creëren.

 • UG (haftungsbeschränkt): Dit is een variant van de GmbH, bekend als de “Mini-GmbH.” Het heeft een lagere minimale kapitaalinvestering en wordt vaak gebruikt door startende ondernemers.

Het kiezen van de juiste ondernemingsvorm hangt af van verschillende factoren, zoals de omvang van het bedrijf, aansprakelijkheid, belastingimplicaties en de zakelijke doelen. Het is raadzaam om juridisch en fiscaal advies in te winnen voordat je een beslissing neemt over welke ondernemingsvorm het beste bij jouw situatie past.

Welke ondernemingsvorm past bij jouw bedrijf?

Elke ondernemingsvorm heeft unieke kenmerken en voordelen, waardoor het essentieel is om goed geïnformeerd te zijn alvorens een keuze te maken.

Het Einzelunternehmen, de Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), de Aktiengesellschaft (AG), de Kommanditgesellschaft (KG), de Offene Handelsgesellschaft (OHG), de Partnerschaftsgesellschaft (PartG), de Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) (UG) en de Genossenschaft (eG).

1. Einzelunternehmen

Het Einzelunternehmen is een veel voorkomende en toegankelijke ondernemingsvorm in Duitsland. Als eenmanszaak biedt het ondernemers de flexibiliteit om hun bedrijf volledig zelfstandig te runnen. In een Einzelunternehmen ben jij, als eigenaar, de enige verantwoordelijke voor alle bedrijfsactiviteiten. Een belangrijk voordeel is dat je directe controle hebt over alle aspecten van het bedrijf en de besluitvorming.

Het Einzelunternehmen biedt ook belastingvoordelen, omdat de winsten als persoonlijk inkomen worden belast. Dit kan voordelig zijn voor startende ondernemers, vooral in de beginfase wanneer de winst nog bescheiden is. Echter, wees je ervan bewust dat je persoonlijk aansprakelijk bent voor alle schulden van het bedrijf, wat een nadeel kan zijn als het bedrijf failliet gaat.

Voordeel Einzelunternehmen:

 • Flexibiliteit en directe controle over het bedrijf.
 • Belastingvoordelen voor startende ondernemers.

2. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

De Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) is een populaire ondernemingsvorm voor kleine tot middelgrote bedrijven. De belangrijkste troef van een GmbH is de beperkte aansprakelijkheid die het biedt aan de oprichters en aandeelhouders. Hierdoor ben je niet persoonlijk verantwoordelijk voor de schulden van het bedrijf, en jouw persoonlijke vermogen blijft gescheiden van dat van de GmbH.

Het oprichten van een GmbH vereist een minimum startkapitaal, maar dit kan relatief laag zijn in vergelijking met andere ondernemingsvormen. De oprichting gaat gepaard met notariële kosten en formele procedures, maar het biedt een professioneel imago dat klanten en investeerders kan aantrekken.

Voordeel GmbH:

 • Beperkte aansprakelijkheid voor oprichters en aandeelhouders.
 • Professioneel imago en vertrouwenwekkend voor klanten en investeerders.

3. Aktiengesellschaft (AG)

De Aktiengesellschaft (AG) is de meest complexe en formele ondernemingsvorm in Duitsland. Als een naamloze vennootschap, biedt de AG aandelen die vrij verhandelbaar zijn op de beurs. Dit opent de deuren voor externe investeerders en kapitaalverhogingen, waardoor het een aantrekkelijke optie is voor grotere bedrijven.

De AG heeft een raad van bestuur en een raad van commissarissen, wat zorgt voor een scheiding tussen management en toezicht. Dit bevordert transparantie en verantwoordelijkheid binnen het bedrijf. Echter, de oprichting van een AG is een uitdagend proces en vereist een aanzienlijk startkapitaal.

Voordeel AG:

 • Toegang tot externe investeerders en kapitaalverhogingen.
 • Transparantie en scheiding tussen management en toezicht.

4. Kommanditgesellschaft (KG)

De Kommanditgesellschaft (KG) is een bijzondere vorm van partnerschap, waarbij twee soorten vennoten betrokken zijn: de beherende vennoten en de stille vennoten. De beherende vennoten hebben actieve betrokkenheid bij het bedrijfsbeheer en zijn persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de onderneming, terwijl de stille vennoten alleen aansprakelijk zijn voor hun inbreng in de onderneming.

De KG combineert dus de voordelen van persoonlijke aansprakelijkheid van de beherende vennoten met de mogelijkheid om externe investeerders aan te trekken als stille vennoten. Dit maakt het een geschikte optie voor bedrijven die kapitaal nodig hebben zonder volledige aansprakelijkheid te willen dragen.

Voordeel KG:

 • Combinatie van persoonlijke aansprakelijkheid en externe investeerders.

5. Offene Handelsgesellschaft (OHG)

De Offene Handelsgesellschaft (OHG) is een vennootschap onder firma (vof) waarin alle vennoten volledig en persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de onderneming. Dit maakt de OHG tot een geschikte keuze voor kleine bedrijven of familiebedrijven, waar het vertrouwen tussen de vennoten hoog is.

Een belangrijk aspect van de OHG is dat er geen minimumkapitaal vereist is voor de oprichting, waardoor het toegankelijk is voor startende ondernemers. Bovendien kunnen de vennoten samenwerken in een flexibele structuur en profiteren van een gezamenlijke besluitvorming.

Voordeel OHG:

 • Flexibele structuur en gezamenlijke besluitvorming.
 • Geen minimumkapitaalvereisten voor oprichting.

6. Partnerschaftsgesellschaft (PartG)

De Partnerschaftsgesellschaft (PartG) is een unieke ondernemingsvorm die geschikt is voor vrije beroepen, zoals advocaten, artsen of architecten. In een PartG zijn de partners gezamenlijk en persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de onderneming.

Wat de PartG onderscheidt, is de mogelijkheid voor professionals om hun expertise en middelen te bundelen zonder de beperkingen van aansprakelijkheid van een GmbH of AG. Dit bevordert een nauwe samenwerking tussen partners en de mogelijkheid om vertrouwen en specialisatie op te bouwen binnen de onderneming.

Voordeel PartG:

 • Bundeling van expertise en middelen zonder beperkingen van aansprakelijkheid.
 • Nauwe samenwerking tussen partners.

7. Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) (UG)

De Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) (UG) wordt vaak aangeduid als de mini-GmbH vanwege de gelijkenis met de GmbH. Deze ondernemingsvorm is aantrekkelijk voor startende ondernemers, omdat het een lagere minimale inbreng vereist dan de GmbH.

Hoewel de UG de voordelen van beperkte aansprakelijkheid biedt, moet een deel van de winst gereserveerd worden om het startkapitaal te verhogen tot het niveau van een reguliere GmbH. Pas daarna kan de UG omgezet worden in een GmbH.

Voordeel UG:

 • Lagere minimale inbreng dan de GmbH.
 • Mogelijkheid om te converteren naar een GmbH na kapitaalverhoging.

8. Genossenschaft (eG)

De Genossenschaft (eG) is een coöperatie, waarbij de leden gezamenlijk eigenaar zijn van de onderneming en de winsten delen. Deze ondernemingsvorm is gericht op samenwerking en gemeenschapszin, en het doel is om de belangen van de leden te dienen.

De eG kan variëren van kleine lokale coöperaties tot grote organisaties in verschillende sectoren. De leden hebben zeggenschap over de besluitvorming en de verdeling van de winsten, waardoor het een democratische en inclusieve bedrijfsstructuur is.

Voordeel eG:

 • Samenwerking en gemeenschapszin.
 • Democratische en inclusieve bedrijfsstructuur.

Het kiezen van de juiste ondernemingsvorm in Duitsland is een cruciale stap voor elk bedrijf. Elke ondernemingsvorm heeft zijn eigen kenmerken en voordelen, en het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn alvorens een beslissing te nemen. De juiste keuze zal de basis leggen voor het succes van jouw onderneming. Zorg ervoor dat je juridisch advies inwint en een weloverwogen besluit neemt dat het beste past bij jouw bedrijf en jouw toekomstvisie.

No products in the cart.

Toll Free
1-885-245-45635
New York
1-455-245-45623
Toronto
1-657-544-45623