loader image

Als ondernemer in Duitsland of als je van plan bent om zaken te doen in Duitsland, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de belasting implicaties die dit met zich meebrengt. Gebrek aan kennis op dit gebied kan leiden tot boetes, financiële problemen en zelfs juridische complicaties.

Daarom is het cruciaal om goed geïnformeerd te zijn en op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen in de Duitse belastingwetgeving. LegalDirekt vertelt je meer over de  verschillende aspecten van de belastingen voor bedrijven in Duitsland, en waar je als ondernemer die zaken doet in Duitsland rekening mee moet houden.

Vennootschapsbelasting in Duitsland

De vennootschapsbelasting is van toepassing op de winst die een bedrijf maakt. In Duitsland wordt deze belasting berekend op basis van het fiscale jaarresultaat. Het standaardtarief voor de vennootschapsbelasting bedraagt 15%. Er zijn echter ook speciale tarieven voor kleinere bedrijven en bepaalde sectoren. Daarnaast kunnen er aftrekposten en vrijstellingen zijn waardoor een lager belastingtarief van toepassing kan zijn.

Het voordeel van onderhandelen of mediation is dat het vaak sneller resultaat oplevert dan een gang naar de rechter. Bovendien is de sfeer hierbij over het algemeen minder formeel, waardoor er ruimte is voor meer flexibiliteit en creativiteit. Een gespecialiseerde advocaat kan je hierbij ondersteunen en adviseren, zodat je op een effectieve manier kunt onderhandelen en eventueel tot een overeenkomst kunt komen.

Waarom is het belangrijk om vennootschapsbelasting in Duitsland te begrijpen?

Belasting betalen in Duitsland: als bedrijfseigenaar is het essentieel om op de hoogte te zijn van de vennootschapsbelasting in Duitsland. Door een goed begrip te hebben van de regels en tarieven, kun je de financiën beter plannen en mogelijke verrassingen vermijden. Bovendien kan het optimaliseren van belastingverplichtingen helpen om kosten te besparen en de winstgevendheid te vergroten.

Met onze diepgaande kennis van het belastingsysteem in Duitsland, zorgen wij ervoor dat onze klanten en partners voldoen aan de regels en dat zij optimaal profiteren van de mogelijkheden.

BTW: Umsatzsteuer (omzetbelasting)

Een van de belangrijkste aspecten waar Nederlandse ondernemers rekening mee moeten houden bij zakendoen in Duitsland, is de Umsatzsteuer, oftewel de Duitse BTW.

De omzetbelasting is een indirecte belasting die wordt geheven op de verkoop van goederen en diensten. Het standaardtarief voor btw in Duitsland bedraagt 19%, maar er zijn ook verlaagde tarieven van 7% voor bepaalde producten en diensten, zoals voedsel, boeken en culturele evenementen. Bedrijven die aan bepaalde criteria voldoen, kunnen in aanmerking komen voor een vrijstelling van de btw.

Uitleg van Duitse BTW-regels voor grensoverschrijdende handel

In Duitsland wordt de BTW berekend en geheven op basis van de plaats van de levering van goederen of diensten. Dit betekent dat als je als Nederlandse ondernemer goederen levert aan een Duitse klant, je Duitse BTW moet berekenen en afdragen. Hetzelfde geldt wanneer je diensten verricht voor een Duitse klant.

Omzetdrempels en wanneer Duitse BTW moet worden berekend

Het is belangrijk om te weten dat er omzetdrempels bestaan voor het berekenen en afdragen van Duitse BTW. Als je jaarlijkse omzet onder deze drempel ligt, hoef je geen Duitse BTW in rekening te brengen. Deze drempels kunnen echter variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals het type goederen of diensten dat je levert.

Vereisten en procedure voor het indienen van Intrastat-aangiften

Naast de BTW-regels moeten Nederlandse ondernemers die zaken doen in Duitsland ook bekend zijn met de vereisten en procedures voor het indienen van Intrastat-aangiften. Ondernemers die btw-plichtig zijn in meerdere lidstaten van de EU, dienen een Intrastat aangifte in te dienen. Het is belangrijk om te begrijpen hoe dit proces werkt en ervoor te zorgen dat je op tijd en nauwkeurig je aangiften indient.

Gewerbesteuer en Einkommensteuer

Naast de Umsatzsteuer (BTW) zijn er nog andere belastingen waar Nederlandse ondernemers rekening mee moeten houden bij het zakendoen in Duitsland, zoals de Gewerbesteuer en Einkommensteuer.

Impact van Gewerbesteuer op bedrijfsactiviteiten in Duitsland

De Gewerbesteuer is een lokale belasting die wordt geheven door de steden en gemeenten waarin je als ondernemer actief bent in Duitsland. Het tarief van deze belasting kan variëren afhankelijk van de locatie en de omvang van je bedrijfsactiviteiten. Het is belangrijk om de gevolgen van de Gewerbesteuer voor je bedrijfsfinanciën in overweging te nemen bij het plannen van je zakelijke activiteiten in Duitsland.

De Gewerbesteuer wordt op lokaal niveau geheven door steden en gemeenten in Duitsland. Het tarief kan per locatie verschillen en wordt berekend op basis van de winst die een onderneming genereert. Het is een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor lokale overheden en wordt gebruikt om gemeentelijke voorzieningen en infrastructuur te financieren.

Minder bekend is dat er bepaalde aftrekposten en vrijstellingen zijn die kunnen worden toegepast op de Gewerbesteuer, afhankelijk van factoren zoals de grootte van het bedrijf en de aard van de activiteiten.

Inzicht in Einkommensteuer voor individuele ondernemers

Als individuele ondernemer dien je ook rekening te houden met de Einkommensteuer, oftewel de inkomstenbelasting. Dit is de belasting die wordt geheven over je inkomen als zelfstandig ondernemer in Duitsland.

De Einkommensteuer is van toepassing op individuele zelfstandige ondernemers in Duitsland en wordt berekend op basis van het inkomen dat zij genereren. Het Duitse belastingstelsel kent progressieve belastingschalen, wat betekent dat hogere inkomens een hoger belastingtarief hebben.

Minder bekend is dat de Einkommensteuer ook sociale premies omvat, zoals bijdragen voor ziektekostenverzekering en pensioenfondsen.

Duitse sociale premies

Naast vennootschapsbelasting en btw zijn bedrijven in Duitsland ook verplicht om sociale premies af te dragen. Deze premies worden gebruikt om bijvoorbeeld de gezondheidszorg, pensioenen en werkloosheidsuitkeringen te financieren. De hoogte van de sociale premies hangt onder andere af van het inkomen van de werknemers en het type arbeidscontract.

Solidaritätszuschlag en EC Sales List

De Solidaritätszuschlag is een extra belasting die wordt geheven in Duitsland. Het werd oorspronkelijk ingevoerd om de kosten van de hereniging van Oost- en West-Duitsland te financieren, maar is sindsdien gebruikt als bron van algemene inkomsten voor de Duitse overheid.

De Solidaritätszuschlag wordt berekend als een percentage van de inkomstenbelasting en wordt betaald door individuen en bedrijven met een belastbaar inkomen. Het tarief van de Solidaritätszuschlag varieert afhankelijk van het totale bedrag aan belastbaar inkomen.

Vanaf 2021 is de jaarlijkse vrijstellingsdrempel voor de Solidaritätszuschlag aanzienlijk verhoogd. Alleen hogere inkomens met een jaarlijkse inkomstenbelasting vanaf 17.534 euro betalen momenteel nog de solidariteitsbijdrage.

De verhoogde vrijstellingsdrempel voor de Solidaritätszuschlag is van toepassing op zowel particulieren als ondernemers met inkomen dat onder de genoemde grens valt. Dit betekent dat ondernemers met een jaarlijkse inkomstenbelasting onder de vastgestelde bedragen geen Solidaritätszuschlag hoeven te betalen.

Voor Nederlandse ondernemers in Duitsland kan de Solidaritätszuschlag van invloed zijn op hun belastingverplichtingen wanneer zij zaken doen in Duitsland.

Het indienen van de EC Sales List

De EC Sales List (ESL) is een rapport dat door ondernemers moet worden ingediend bij de Belastingdienst wanneer zij goederen of diensten leveren aan andere EU-lidstaten. Dit rapport is bedoeld om de handel tussen verschillende lidstaten in kaart te brengen en omvat informatie zoals de BTW-identificatienummers van klanten, het totale bedrag van de transactie en het land van bestemming.

Voor Nederlandse ondernemers die grensoverschrijdende handel drijven, is het indienen van een nauwkeurige en tijdige ESL belangrijk om boetes en straffen te voorkomen. De exacte verplichtingen en deadlines kunnen variëren, afhankelijk van de specifieke situatie van de ondernemer.

Je kunt de EC-verkooplijst jaarlijks, per kwartaal of zelfs maandelijks indienen, afhankelijk van de regels van elk land.

Wat is het verschil tussen Intrastat en de EC Sales List (ESL)?

Intrastat en de EC Sales List zijn twee verschillende rapportageverplichtingen. Intrastat levert meer gedetailleerde info aan de EU-autoriteiten over goederenbewegingen binnen de EU voor statistische doeleinden. De EC Sales List is daarentegen meer gericht op belastingaangiften en wordt ingediend in het belastingportaal.

Ter verduidelijking, Intrastat gaat naar de douane- en statistische instanties, terwijl je de EC Sales List indient bij je gebruikelijke belastingaangiften. Beide hebben te maken met transacties binnen de EU, maar ze verschillen in de aard en diepgang van de informatie die je moet verstrekken.

Het correct en tijdig indienen en betalen zijn cruciaal om boetes en straffen te voorkomen. Het niet nakomen van deze verplichtingen kan leiden tot aanzienlijke financiële gevolgen voor zowel individuen als bedrijven.

Als Nederlandse ondernemer is het essentieel om op de hoogte te zijn van de regels en voorschriften met betrekking tot deze belastingen en om ervoor te zorgen dat je de rapportageverplichtingen naleeft. Het inhuren van een professioneel fiscaal adviseur kan helpen bij het begrijpen van jouw verplichtingen en het nemen van de juiste stappen om aan deze verplichtingen te voldoen.

Zoll (Douane) en Gewinnabführungsabgabe

Bij exporteren naar Duitsland, moet je rekening houden met douanerechten en accijnzen. Douanerechten zijn kosten die je moet betalen als je producten de Europese Unie binnenkomen of verlaten. Deze kosten kunnen verschillen op basis van het type product en de waarde ervan. Accijnzen, aan de andere kant, zijn speciale belastingen die gelden voor bepaalde producten zoals alcohol, tabak en brandstof.

Als Nederlandse ondernemer die zaken doet met Duitsland, is het slim om op de hoogte te zijn van deze douanerechten en accijnzen. Het begrijpen van deze kosten en hoe je ze moet betalen, is belangrijk om je exportactiviteiten soepel en winstgevend te laten verlopen.

Door op de hoogte te blijven van actuele tarieven en regelgeving kun je ervoor zorgen dat je export naar Duitsland probleemloos en in overeenstemming met de wet verloopt.

Voorbeeld 1: Douanerechten op elektronische apparaten

Stel je voor dat je elektronische apparaten, zoals smartphones, vanuit Nederland naar Duitsland wilt exporteren. In dit geval kunnen douanerechten van toepassing zijn op deze elektronische goederen. Deze kosten kunnen variëren op basis van factoren zoals de aard van het product, de waarde en het land van oorsprong.

Voorbeeld 2: Accijnzen op alcoholische dranken

Stel dat je als Nederlandse ondernemer alcoholische dranken, zoals wijn of sterke drank, naar Duitsland wilt exporteren. In dit geval kunnen accijnzen van toepassing zijn op deze specifieke goederen. Accijnzen zijn bedoeld om bepaalde consumptiegoederen te belasten en kunnen aanzienlijk variëren op basis van het type drank en het alcoholgehalte. Je moet de geldende accijnstarieven begrijpen en ervoor zorgen dat je correcte aangiften indient en de juiste accijnzen betaalt om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Het is belangrijk om te weten welke kosten voor accijnzen van toepassing zijn en om ervoor te zorgen dat je de juiste papieren invult en de juiste accijnzen betaalt om aan de regels te voldoen. Door deze regels te begrijpen en zorgvuldig de juiste procedures te volgen, kun je problemen voorkomen en je exportactiviteiten succesvol en wettelijk conforme wijze uitvoeren.

Praktische stappen om douanerechten te berekenen en te betalen

Het berekenen en betalen van douanerechten kan een complex proces zijn. Er zijn verschillende factoren waarmee rekening moet worden gehouden, zoals de waarde van de goederen, het land van oorsprong en het tarief van de douanerechten.

Als Nederlandse ondernemer die exporteert naar Duitsland, is het belangrijk om praktische stappen te nemen om douanerechten nauwkeurig te berekenen en te betalen. Het raadplegen van professioneel fiscaal advies en het gebruik van geautomatiseerde tools kan helpen bij het efficiënt beheren van deze processen.

Het is belangrijk om te weten welke kosten voor accijnzen van toepassing zijn en om ervoor te zorgen dat je de juiste papieren invult en de juiste accijnzen betaalt om aan de regels te voldoen. Door deze regels te begrijpen en zorgvuldig de juiste procedures te volgen, kun je problemen voorkomen en je exportactiviteiten succesvol en wettelijk conforme wijze uitvoeren.

Gewinnabführungsabgabe op dividenduitkeringen naar Duitse dochterondernemingen

Gewinnabführungsabgabe verwijst naar de belasting die wordt geheven op dividenden die worden uitgekeerd door een Nederlandse moedermaatschappij aan haar Duitse dochterondernemingen. Deze belasting is bedoeld om te voorkomen dat winsten dubbel worden belast in beide landen.

Voor Nederlandse ondernemers die bedrijven hebben in Duitsland, is het belangrijk om rekening te houden met deze belasting bij het plannen van dividenduitkeringen aan hun Duitse dochterondernemingen.

Als Nederlandse ondernemer is het belangrijk om te erkennen dat geen enkele situatie hetzelfde is en dat er geen one-size-fits-all oplossing is als het gaat om belastingstrategieën. Door samen te werken met een ervaren belastingadviseur kun je ervoor zorgen dat jouw bedrijf voldoet aan alle relevante belastingwetten en -voorschriften.

Belastingverplichtingen en het voorkomen van valkuilen

Het beheren van belastingverplichtingen kan een uitdaging zijn, vooral wanneer je zaken doet in een ander land. Enkele tips:

  1. Houd nauwkeurige en gedetailleerde administratie bij van alle inkomsten en uitgaven.
  2. Blijf op de hoogte van de geldende belastingregels en -voorschriften in de landen waarin je zaken doet.
  3. Raadpleeg een professioneel fiscaal adviseur om ervoor te zorgen dat je aan alle verplichtingen voldoet en om valkuilen te voorkomen.

Door deze tips in acht te nemen, kun je mogelijke problemen vermijden en fiscale verplichtingen effectief beheren.

Voorkom boetes en juridische problemen door te voldoen aan de Duitse belastingwetten

Bij het uitbreiden van een bedrijf naar Duitsland is het essentieel om op de hoogte te zijn van alle lokale belastingvoorschriften. Het niet naleven van deze voorschriften kan leiden tot boetes, juridische geschillen en reputatieschade. Laat LegalDirekt helpen om mogelijke valkuilen te vermijden en ervoor te zorgen dat de werkwijze te allen tijde in overeenstemming is met de Duitse belastingwetten.

Onze professionele adviseurs begeleiden ondernemers door de complexe regelgeving: van het indienen van belastingaangiften, het opstellen van juridische documentatie, het bijhouden van relevante administratie tot het begrijpen van lokale rapportagevereisten: LegalDirekt staat aan jouw zijde. Minimaliseer risico’s, maximaliseer compliance en bouw een sterke basis voor jouw Duitse werkwijze.

Wacht niet langer en neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij kunnen helpen bij succesvol zakendoen in Duitsland! Kies voor LegalDirekt en leg de financiële en fiscale basis voor succesvol zakendoen in Duitsland.

No products in the cart.

Toll Free
1-885-245-45635
New York
1-455-245-45623
Toronto
1-657-544-45623